50 vuotta sössötystä! (2000) "Kun kilta rekisteröitymään lähti"


TEKSTI: Kimmo Seikola

2/2000 lehden kansi
Päätoimittajat Teemu Kivikangas ja Janne Inkilä

Sössö täyttää tänä vuonna 50! Ikää on siis yli puolet koko killan iästä, eli pitkästä kiltaperinteestä on kyse. Sössö juhlistaa juhlavuottaan julkaisemalla vanhoista Sössöistä artikkeleita, siirtyen vuosi vuodelta kohti Sössön alkua.

Uusi vuosituhat toi uuden muutoksen kiltaamme, nimittäin killan virallinen rekisteröityminen. Tuon aikainen puhis kirjoitti Sössöön prosessista sen vielä ollen hieman vaiheessa ja selitti mitä on tapahtumassa ja miksi.

”Kun kilta rekisteröitymään lähti

Hyvät ystävät, tiesittekö kuuluvanne yhdistykseen joka perustettiin sen omassa 79. vuosijuhlassa? Tai oikeastaan kuulutte ensi syksystä lähtien. Kuulostaako vähintäänkin omituiselta? No, yritän seuraavassa hieman selventää asiaa.

Sähköinsinöörikilta ja muutkin Otaniemen killat ovat jo pari-kolme vuotta miettineet killan rekisteröimistä ry:ksi. Näin siksi, että 2100-jäseninen rekisteröimätön kilta ei ole oikeustoimikelpoinen oikeushenkilö. Se hankaloittaa hieman näinkin suuren instanssin yhteistyötä eri tahojen (kuten pankki, sponsorit tai yritykset, joilta ostamme palveluja) kanssa. Viime vuonna asia edistyi TKY:llä ja kiltojen keskinäisissä keskusteluissa siihen, että muut päättivät odottaa SIKin rekisteröitymistä ja ottaa sitten mallia hyvästä työstä tai oppia virheistä. 

Pitkän uurastuksen tulos

SIK oli tutkinut asiaa jo aiemmin. Ansiokkaan pohjatyön asialle teki killan vuoden 1997 puheenjohtaja Marko Koski, joka vuonna 1998 selvitti eri yhdistysmuotojen eroja ja eri mahdollisuuksia killan toiminnan ”virallistamiseksi”. Asiaa pohdittiin lisää viime vuonna ja alkusyksystä killan valtuusto kehotti hallitusta viemään rekisteröitymishanketta eteenpäin.

Suurin työ oli luultavasti killan sääntöjen muokkaaminen yhdistyslain mukaiseksi. Tätä hommaa alkoi Sanna Santajärven johdolla tekemään erinäinen joukko ihmisiä. Koko aikana prosessissa oli mukana yli 20 ihmistä, joista aktiivisemmin noin puolet. Sääntöjen muokkaamisvaiheessa niistä myös poistettiin enemmän ohjeiksi kuin säännöiksi luokiteltavia asioita. Nämä ohjesäännöt on tarkoitus vielä koota yhteen omaa käyttöä varten varsinaisten sääntöjen rinnalle. Esimerkkejä tällaisista ohjesäännöistä ovat vaalijärjestys tai ohjeet killan lipun ja ansiomerkkien käytöstä. 

”Ry-toimikunta” eli porukka, joka sääntöjä alkoi muokkaamaan, kokoontui ensimmäisen kerran 15.9.1999. Valmista saatiin vuodenvaihteen jälkeen ja killan valtuuston kokouksessa 25.2.2000 päätettiin, että Sähköinsinöörikilta anoo Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) killan merkitsemistä yhdistysrekisteriin nimellä Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry. Näin siksi, että Sähköinsinöörikilta ry löytyy jo Oulusta. Samassa kokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt ensimmäisen kerran ja toisen kerran valtuusto hyväksyi ne 9.2.2000.

Byrokratian rattaiden pyörähtäessä…

Säännöt olivat aiemmin jo käyneet PRH:ssa ennakkotarkastuksessa ja heidän huomauttamiinsa kohtiin oli tehty muutoksia. Yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettiin PoTa79:n pääjuhlassa Ravintola Kaisaniemessä. Omasta mielestämme emme perustaneet uutta yhdistystä, vaan päätimme vain rekisteröidä vanhan, mutta PRH:sta katsottuna Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry on perustettu Helsingissä 11.2.2000. Tällä hetkellä hankkeen tilanne on se, että hakemuksemme on jätetty PRH:hon 25.2. ja odotamme sieltä myönteistä päätöstä.

Päätöksen pitäisi tulla kohtuullisessa ajassa (1-2 kk) johtuen ennakkotarkastuksesta ja siitä, että olemme pyytäneet PRH:ta kiirehtimään hakemukseen käsittelyä. Nyt tullaan mielenkiintoiseen kohtaan, joka koskee myös kaikkia jäseniä. Vaikka teknisesti vanha, olemassa oleva yhdistys rekisteröidään, ei ketään voida pakottaa minkään yhdistyksen jäseneksi ilman hänen omaa positiivista tahdonilmaustaan. Tämä periaate lähtee jo perustuslain yhdistymisvapaudesta. Tällä perusteella olemmekin pyytäneet PRH:ta kiirehtimään käsittelyä. Haluaisimme nimittäin olla ry ennen kesää, koska se, että henkilö syksyllä maksaa killan jäsenmaksun (25 mk), voitaneen tulkita positiiviseksi tahdonilmaukseksi siitä, että haluaa yhdistyksen jäseneksi. 

Vaikutus arkeen vähäinen

Kuten olen aiemminkin todennut, killan arkipäivän toimintaan tämän rekisteröityminen ei tule vaikuttamaan mitenkään. Jäsenistölle se ei aiheuta lisää työtä, muttei myöskään etuja. Lähinnä kyse on meidän yhteystyöstämme muiden oikeushenkilöiden (kuten yritysten) kanssa. Ainoa jäsenille ulospäin näkyvä seikka on virallisen nimemme muuttuminen Sähköinsinöörikillasta Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikillaksi. Toivottavasti saamme PRH:sta myönteisen päätöksen ja voin kohta lisätä tuohon vielä ne kirjaimet ”ry”.

kirjoittaja on teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikillan puheenjohtaja”

(Visited 251 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*