50 vuotta sössötystä! (1971) "Ehdotus diplomityöksi"


TEKSTI: h a-o

3/1971 lehden kansi
Päätoimittaja Hannu Ahjopalo

Sössö täyttää tänä vuonna 50! Ikää on siis yli puolet koko killan iästä, eli pitkästä kiltaperinteestä on kyse. Sössö juhlistaa juhlavuottaan julkaisemalla vanhoista Sössöistä artikkeleita, siirtyen vuosi vuodelta kohti Sössön alkua.

Mikäli killassamme löytyy valmistumista aikova henkilö, jolta puuttuu vielä dippa-aihe, niin ei hätää, Sössö löysi 1971 lehdestä loistavan ehdotuksen!

Ehdotus dipolimityöksi:

Tutkitaan S-osastolaisten määrää killan kokouksissa ym. tilaisuuksissa. Tutkimuksen pohjaksi voidaan ottaa empiirinen kaava:

(1) N = Naeq/p ,missä

Na = positiivinen vakio ≈ 20
q = kaljan määrä
p = kaljan hinta

Määrä kaljan loppumisen jälkeen on likimain ajan funktiona

(2) N = N0e-t/ζ  +2 ,missä

ζ = kokeellinen aikavakio
N0 = kiltalaisten määrä kaljan loppumishetkellä
2 = pj + siht.

Tutkimuksen ajalta maksaa palkkaa tuskin kukaan. Arvoisat hakemukset voi osoittaa raadille tai muille vastaaville asiaa tutkiville.”

(Visited 170 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*