50 vuotta sössötystä! (1970) "Killan taloudellinen tilanne 31.08.70"


TEKSTI: Timo Riukula

14/1970 lehden kansi
Päätoimittaja Mikko Roos

Sössö täyttää tänä vuonna 50! Ikää on siis yli puolet koko killan iästä, eli pitkästä kiltaperinteestä on kyse. Sössö juhlistaa juhlavuottaan julkaisemalla vanhoista Sössöistä artikkeleita, siirtyen vuosi vuodelta kohti Sössön alkua.

Valtuuston kokouksissa päästään puhumaan killan varallisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta jatkuvasti. Viime vuosina killan rahatilanne on ollut hyvä, vaikka pieniä kommelluksia sattuukin silloin tällöin. Tilanne ei ole aina ollut sama, tästä esimerkkinä 1970 Sössön etusivulla julkaistu kirjoitus, joka yrittää herätellä killan hallitusta ottamaan paremmat ohjat killan tuloista ja menoista.

”Killan taloudellinen tilanne 31.08.70

Kuluvasta vuodesta tullee killan historian synkimpiä, ainakin taloudelliselta kannalta katsottuna. Killan taloudellisen toiminnan eri projektit, jotka pääasiassa aikasempien vuosien raadit ovat panneet alulle mahdollisesti saavutettavan voiton toivossa, ovat ainakin tällä hetkellä kaikkea muuta kuin voittoa tuottavia. Tuntuvat menot on auheutunut myöskin sisäisestä tiedotustoiminnasta (sössö ym. lehdykät) sekä kansan viihdykkeeksi järjestetyistä saunoista.

Seuraavassa muutamia numerotietoja:

Voudin valvonnassa olevilla killan tileillä oli varoja 01.01.70 n. 12 300 mk, 31.08.70 vain n. 7 400 mk. Siis menot ovat olleet n. 4 900 mk tuloja suuremmat vuoden 8 ensimmäisen kuukauden aikana.

Killan varojen käytöstä kuluneelta kaudelta 01.01. – 31.08. voidaan pimia esim. seuraavia tietoja:
– Rantasaunojen aiheuttamat menot viime keväältä olivat n. 1 100 mk, kun taas kiltalaiset kartuttivat vastaavaa tulopuolta maksamalla makkarasta ja kaljasta n. 530 mk.
– Erilainen sisäinen infromaatio aiheutti noin 1000 mk:n kulut.
– Killan S-oas 69-70 – ja S-opas 71-72 – projektit ovat aiheuttaneet n. 900 mk:n suuruiset menot. Näyttelystä saatavista tuloista on tähän mennessä esitetty vain likimääräisiä arvioita.

TKY:n avustuksen saaminen on lykkääntynyt keväästä syksyyn SIK:n anomuspapereissa esiintyneiden puuttellisuuksien vuoski. Ko. avustus tulee tasapainottamaan SIK:n taloutta kyllä jonkin verran, mutta tuskin riittävästi. 

Merkillinen episodi killan kevään toimintaa tarkasteltaessa lienee kiltahuoneeseen hankittu Sinebrychoffin virvoitusjuoma-automaatti. Tämä Juha-Heikki Pasasen ehdotuksen pohjalta tuotettu kapistus ehti olla loppukevään aikana lähes 2½ kuukautta killan käytössä. Sinebrychoff peri koneesta vuokraa 85 mk/kk. Janoisille automaatti luovutti pullollisen 50 pennillä. Automaatista aiheutui SIK:lle n. 675 mk:n menot, tuloja taas kertyi peräti 730 mk eli automaatti TUOTTI killalle voittoa n. 55 mk. Tämä voitto oli kuitenkin näennäistä, koska vuokraa ei tarvinnut maksaa 1. käyttökuukaudelta.”

(Visited 93 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*