Apua, olenko autisti?


TEKSTI: Antti Mäki

Otaniemeläisiä IRC-kanavia aktiivisesti seuraavat ovat varmasti huomanneet, että yksi yleisimpiä johonkin henkilöön viittaavia sanoja on ”autisti”. Samaa sanaa viljellään myös runsaasti niin kiltahuoneella kuin Elepajallakin. Mutta mitä tällä sanalla oikein todellisuudessa tarkoitetaan? Onko autismista tullut lyömäase?

Autismi- ja Aspergerliiton mukaan autismilla tarkoitetaan keskushermoston kehityshäiriötä, joka aiheuttaa sekä toiminnan esteitä että tiettyjä vahvuuksia. Liiton mukaan kaikilla autistisilla henkilöillä esiintyy vaikeuksia:

  • sosiaalisessa kommunikaatiossa (vaikeuksia sekä sanallisessa että sanattomassa viestinnässä)
  • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (vaikeuksia tunnistaa tai ymmärtää muiden ihmisten tunnetiloja ja tunteita sekä ilmaista omiaan)
  • sosiaalisessa mielikuvituksessa (ymmärtää ja tulkita muiden ihmisten ajatuksia, tunteita ja toimia)

Lisäksi autistisilla henkilöillä saattaa esiintyä:

  • toistavaa käyttäytymistä
  • aisteihin liittyviä erityispiirteitä, yli- ja aliherkkyyksiä
  • asioiden merkityksen ja ympäristön ymmärtäminen ja mieltäminen poikkeavalla tavalla
  • erityisiä mielenkiinnon kohteita
  • toiminnanohjauksen vaikeuksia
  • eriasteisia oppimisvaikeuksia

Luettuaan ajatuksen kanssa listan läpi itse kukin voi havaita yksittäisiä piirteitä omassa persoonallisuudessaan. Psykiatrin tekemä diagnoosi jättää huomattavasti enemmän tulkinnan varaa kuin se, että yleislääkäri toteaa potilaan sairastuneen influenssaan. Kuten edellä sanottiin, tällaiset piirteet voivat olla myös vahvuuksia. Meidän akateemisessa maailmassamme kyky syventyä kunnolla johonkin asiaan on jopa suorastaan välttämätöntä. Oppimisvaikeudet esimerkiksi vieraissa kielissä eivät enää yliopistossa haittaa niin paljon, kun opiskellaan alaa, jonka painotus on aivan muualla.

“Matematiikan syvällinen omaksuminen vaatii autismia.” Tällaisen kommentin kuulin kerran ruokalassa. Tässä kontekstissa kyseinen keskushermoston kehityshäiriö saa aivan uuden merkityksen. Nyt autismilla tarkoitetaankin vahvoja istumalihaksia, kykyä pohtia asioita itsekseen kaikessa rauhassa. Hieman samankaltainen sanonta on myös “tehdä jotakin autistisella tarkkuudella”, mitä kuulee yllättävän usein. Selvästikään autismia ei pidetä erityisen negatiivisena ominaisuutena, sillä asioiden suorittaminen huolella on hyvin positiivinen asia.

Teknillinen Korkeakoulu perustettiin yli sata vuotta sitten, eli opiskelijoiden arvomaailma on alkanut muovautua nykymuotoonsa jo niin kauan aikaa sitten, ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet ovat edelleen samankaltaisia. Esimerkiksi meillä Sähköinsinöörikillassa on edelleen hauskaa, ja sähkötekniikkaakin harrastetaan. Ympäröivä yhteiskunta on kuitenkin muuttunut huomattavasti nopeammin, eikä kaikkea kehitystä hyväksytä ilman kritiikkiä. Mielenterveyden häiriöistä on alettu puhumaan vasta parin viimeisen vuosikymmenen ajan, ja niistä kärsiviin on suhtauduttu hyvin epäluuloisesti. Siksi heidän sijaan on hauskempaa naureskella lääkäreille ja lääketieteellisille termeille.

Toisinaan suomalaisia insinöörejä arvostellaan sosiaalisesti taitamattomaksi. Sosiaalisten taitojen merkitystä ei suinkaan pidä aliarvioida, mutta joskus olisi hyvä pitää jalat maassa ja pysähtyä miettimään, mitä seuraisi, jos kaikki opiskelisivat vain esiintymis- ja johtamistaitoja. Todellisten asiantuntijoiden tarve ei tule katoamaan tulevaisuudessakaan, ja tällaiset työtehtävät vaativat paljon itsenäistä työskentelyä. Allekirjoittanut ei kylläkään koe kuuluvansa tähän ryhmään, sillä on hyvä todella monissa asioissa, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti loista missään.

Otaniemen puhekielessä lääketieteellisestä määritelmästä on tehty termi kuvaamaan eristäytyneisyyttä, keskittymiskykyä ja huolellisuutta. Ei kovin tieteellistä. Tämä ei onneksi tarkoita, että ketään syrjittäisiin persoonallisuutensa takia, päinvastoin. Olen huomannut, että teekkariyhteisö on sydämellisen vastaanottavainen erityisesti hieman epäsosiaalisia ihmistyyppejä kohtaan. Näin lopuksi on vielä syytä muistuttaa, Aikoinaan fuksikapteenini opastivat minua kertomalla, että teekkareilla on aina kavereita, sillä Otaniemessä kaverilla tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, joka ei tule vetämään turpaan kävellessään kadulla vastaan.

(Visited 553 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*